yukarıdüğer köyü web sitesi
  Kardeş Köyümüz
 Tarihçe ( Kardeş Köyümüz) www.asagiduger.com AŞAĞIDÜĞER  WEB SİTESİ   www.asagidugerkoyu.tr.gg AŞAĞIDÜĞER KÖYÜNÜN DİĞER WEB SİTESİ
 
 kardeş köyümüzün sitesine gitmek için resmin üzerine tıklayınız
Köyümüz Hakkında belgelere dayalı bir tarihçe olmayıp anlatılan rivayetlere göre iki kardeş bu bölgeye gelip birisi aşağı diğeri yukarı düğer'e yerleşmiştir. Bu iki kardeşin torunları olan bizlerde bu iki kardeşin soylarını devamını günümüze kadar iki köy arasında kız alıp vermelerle sürdüre gelmiş bulunmaktayız.Geleneklerimiz örf ve adetlerimiz ortak özellikler taşımaktadır. Bayramlarımızı birlik ve beraberlik içinde kutlarız.


İlçemiz DÖRTDİVAN Hakkında Kaynaklardan edindiğimiz bilgiler şöyledir,(Kaynaklar:"Bolu il turizm müdürlüğünce 1997 yılında yayınlanmış olan İl Turizm Envanteri adlı bolu ilcelerini tanıtan bir kitab vede osmanlı araştırmalarının bulunduğu www.os-ar.com adresi)

1074 -1076 yıllarında Dörtdivan, Oğuz Türklerinin Kayı Boyu ile İskan edilen ve Türkleşen bir merkez olmuştur. Oguzlar, geldikleri ve geçtikleri yerlerde anavatan hatıralarını canlandırmak için dağ, dere gibi mahallere anayurttaki benzer adları taktıkları gibi kurdukları köylere de kabile ve boy adlarını vermişlerdir. Dort-divan'da bu yerleşimlerin özlü şahidi olan bu koy isimlerini görüyoruz. Adakınık, Düver, Bünüş, Adaköy, Cameller, Çalköy, Çardak, Çetikören, Devecilcr, Doğancılar, Dülger, Gobüler, Gucükler, Hacetler, Kargıbayramlar, Kılıçlar, Citler, Kuruca ve Ortaköy bunlardandır.

 

1077 yılında Kutalmışoglu Süleyman, Anadolu Selçuklu Devletini kurduktan sonra Gerede, - Dortdivan havalisi, Anadolu Selçuklularının himayesinde bulunuyordu. 1197'de I. Alaaddin Keykubat zamanmda Dortdivan'ın kuruldugu tah-min edilmektedir. Dortdivan ismi de buradan gelmektedir.Evliya Celebi'nin seyahatnamesine gore, Selçuklular devrinde Sultan I. Ala­addin Keykubat Bolu Beyi iken bu dagları feth ettikçe istirahat vermek için Di-vanküsü çaldırdığı yerlerdir ki; Bu yerlere Divan adı verilmiştir. Önceleri yedi divandan oluşan bölge zamanla üç, divana düşmiiş, ve diğer divanlarla birleşerek Dörtdivan adını almıştır. 1692 -1812 tarihleri arasinda Bolu Voyvodalığıma bağlı bir Subaşılık iken 1812 - 1864 tarihleri arasında Bolu Viranşehir Sancağına bağlı 19 kasabadan biri olarak görülür. Daha sonra Bolu Mutasarrıflığı Kastamonu vilayetine bağlandı ve 1890 Devlet salnamesine göre Gerede, Bolu Mutasarrıflığının bir kazası ve Dörtdivan ve Çağa da nahiyesi oldu. 1990 tarihine kadar nahiye olan Dörtdivan 9.5.1990'da ilçe olmuştur.
Kastamonu salnamesinden edinilen bilgilere göre 1700 yılında yapılıp I. Cihan savaşına kadar Dörtdivan'da medreselerin olduğu haber verilmektedir. Bu med-reselerde büyük alimler yetişmiştir.

Dortdivan'li Hilmi: Dörtdivan İlçesinin Doğancılar köyünde doğan Hilmi'nin doğum tarihi 1826'dır. 1903'de aynı köyde ölmüştür. Hilmi, İstanbul'da iyi bir medrese öğrenimi yapmış, aydın bir ailenin çocuğudur. Hilmi'nin dedesi Hacı Müderris Ahmet Efendi 19. yüzyılda köylerinde müderrislik yapmıştır. Annesi Saliha Hatun'dur. Sade ve Hece vezni ile yazdığı şiirlerinde çağının olaylarını dile getirmiştir. Plevne Sa-vaş'ında üç oglunu kaybetmiş ve onlar için şu dortluğü yazmıştır.

Gerçi noksan olmuş ruzi beyitler
 Zihnimiz dağıttı merhum yigitler 
Çigerimizde vardır, çok delikler 
Der-is beka oldu üç evladımız.


Koroglu : XVI. Yiizyilda yaşamış bir kahraman ve halk şairidir. Bütiin Tiir-kiye Koroglu'nun kahramanliklarim ve şiirlerini bilir. Oguz tarihçisi Faruk SUMER yeni bir incelenmesinde Koroglunun Dortdivan'li oldugunu ileri sürmektedir. Kö­roglu'nun, ilçenin A. Sayık koyunün Hesinler mahallesindeki Korler ailesinden ol­dugu anlatılmaktadır.

COGRAFİ DURUMU:

Bolu topraklarmm dogu kısmnı kaplayan Dortdivan ilçesi, daha önceleri Ge­rede İlçesinin bir nahiyesi idi. Güneyden Ankara'nın Çamlıdere ilçesi, dogudan Ge­rede İlçesi, Kuzeyden Yeniçaga İlçesi, Batıdan Bolu Merkezi, güneybatıdan Kıbrıscık İlçesi ile komşu ve sınırlıdır.

Dortdivan İlçe merkezinin yerleşim alanı 6.278 dönüm, koyleri ile birlikte yii-zölçümü ise 79.268 donümdür.

İlçenin rakımı yaklaşık 1150 m.dir. Son nüfus sayımına gore Dortdivan'ın ilçe merkezinin niifusu 2790, koyleri ile birlikte toplam niifusu 13.499 kişidir.


İKLİM

Dörtdivan ilçesi, ne deniz ikliminin ne de iç Anadolu'nun karasal iklimine aynen uyan bir iklirn özelligi taşır. Her iki iklimin arasında geçiş, alanıdır. Yazları serin, kışları soğuk geçer. Kış ayları daha ziyade kar ya-ğışlıdır. En fazla yağmur ilkbahar ay-larında yağar.

TARİHİ ESERLER

İlcemizin Yagbaçlar Köyünün Mirseller Mahallesinde Bizans kale kalıntıları vardır. Yukarısayık ve Sorkun koyleri arasında bir tepede Himmet Dede Türbesi, Kılıçlar köyünde Kırklar Türbesi, Çalkoy'de Şehriban Nine Türbesi, Merkez Camii yanında Secamehmet Dede Türbesi bulunmaktadır.

Ayrıca Yagbaçlar Köyü Mürseller mahallesinde Ayvadibi şifalı Suyu bulunur.

ULAŞIM

Kara ulaşımınım çok kolay oldugu bir yerdir. Dortdivan Ankara'ya 156 km. Bolu'ya 42 km, Geredeye 116 km. Yeniçağa'ya ise 7 km.'dir. Her gun Ankara'ya 2, İstanbul'a 1 otobus yolcu taşımaktadır. Bolu'ya ve Gerede'ye her saat başı dolmuş, seferleri yapılmaktadır.

KONAKLAMA

İlçemizde belgeli konaklama tesisi mevcut degildir. Ancak öğretmen evinin 20 ya-taklı bir otel kısmı mevcuttur. İhtiyaç halinde bu kapasite 40 yatağa kadar çıkarılabilir.

EKONOMİK YAPI

İlçe halkı en çok geçimini ziraat ve hayvancılıkla sağlar. Arazinin nufusa oranla az olması sebebiyle başka geçim imkanları arayan halk, çevre ormanlarda işçilik yap-mak ve büyiik şeehirlerde çeşitli işlerde çalışarak geçimlerini sağlarlar. Dortdivan halkinin gözle görülür bir kısmı da Avrupa'da işçi olarak çalımaktadır. Ayrıca son yıllarda ikçemizde patates ziraati gelişmeye başlamıştır. İlçede fabrika yoktur.   

  

www.asagiduger.com ( Aşağıdüğer Köyü internet sitesinden alıntıdır.)

Bu sayfadaki resimleri site içerisinde sitemiz içerinde resim galerisi-aşağıdüğer bölümünde büyük boyutta görebilirsiniz..  www.asagiduger.com  Daha fazla resim ve kardeş köyümüz hakkında bilgiye ulaşmak için www.asagiduger.com  için Aşağıdüğer Köyü internet sitesi
 
  Sitemizin toplam 76749 ziyaretçi (601368 klik) si oldu.  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=